česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Věstonická nádrž

Vodní dílo Nové Mlýny

Výstavba Vodního díla Nové Mlýny měla na biodiverzitu místní krajiny katastrofální vliv. Zanikly lužní lesy, nivní louky, tůně i jezera, kde se vyskytovalo mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, z nichž velká část patřila k ohroženým druhům. Tato krajina dosahovala kvality jádrové zóny národního parku. Pod vodou zmizela důležitá archeologická naleziště, obec Mušov byla srovnána se zemí.

Tyto 3 nádrže byly budovány v letech 1975 až 1989 a vodou ji naplňují tři řeky. Od západu přitéká Dyje a ze severu Jihlava a Svratka. Celková vodní plocha činí něco přes 3 tisíce ha.

Mušovská (první, horní) – určena k rodinné rekreaci, na jejích březích stojí největší kemp v ČR ATC Merkur. Koupání je možné v lagunách přiléhajících ke břehům kempu. Ve zbytku nádrží je koupání nebezpečné, dobře vyživované místní vody již začátkem léta umožní růst sinic a řas, které můžou způsobit nepříjemná onemocnění.

Věstonická (druhá, střední) – byla roku 1994 vyhlášena přírodní rezervací a 2005 Ptačí oblastí soustavy Natura 2000.

Novomlýnská (třetí, dolní) – taktéž slouží rekreaci a vodním sportům.

GPS pozice

N 48° 54.329', E 16° 35.495'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz <eva@palava.cz>
http://www.cev.palava.cz