česky english deutsch <<<

Naučná stezka Věstonická nádrž

Ryby novomlýnských nádrží

Základu bohatství ryb zdejších revírů napomohlo období revitalizace střední novomlýnské nádrže. V dobách snižování hladiny se v mělkých lagunách na vodních rostlinách hromadně vytírala většina zdejších ryb – kapr obecný, cejn velký, plotice obecná, ale i množství štik, okounů i dalších dravců. Znovu se začal objevovat jelec jesen, mník jednovousý. Po trvalém zvednutí hladiny v roce 2001 dochází k postupné změně druhové skladby ryb. Ustupuje plotice obecná a cejnek malý, perlín ostrobřichý, karas obecný a s nimi i jejich predátoři – štika obecná a okoun říční. Parma obecná a ostroretka stěhovavá se přesouvají do okolních řek, hlavně Jihlavy. Hluboké, široké a stojaté vody naopak vyhovují takovým druhům, jako je karas stříbřitý, ouklej obecná, bolen dravý, candát obecný a především sumec velký.

I když toto území je přírodní rezervací a ptačí oblastí soustavy evropských chráněných území Natura 2000, extenzivně zde rybaří na základě výjimky Rybníkářství Pohořelice a.s., k sportovnímu rybolovu je vyčleněna jižní hráz.

GPS pozice

N 48° 52.996', E 16° 36.040'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz <eva@palava.cz>
http://www.cev.palava.cz