česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Věstonická nádrž

Lužní krajina pod Pálavou

Výstavba rozsáhlé vodohospodářské soustavy novomlýnských nádrží znamenala obrovský zásah do přírodních poměrů, které zde vytvořily unikátní krajinu, jež neměla ve střední Evropě obdoby. Pod vodní hladinou zmizela lužní krajina s mozaikou ekosystémů vodních toků, poříčních jezer, tůní, nivních luk a různých typů lužního lesa.

Pravidelné záplavy s sebou přinášely i velké množství živin, a zajistily tak specifické podmínky pro výskyt velkého množství rostlin a živočichů. Hnízdilo zde na 120 druhů ptáků a další desítky se zde zastavovaly při své migraci. Ve stojatých i tekoucích vodách žilo na 30 druhů ryb, 2 druhy čolků a 11 druhů žab. K významným druhům savců patřila vydra říční.

V tzv. tvrdém luhu se vyskytovaly duby letní, jasany úzkolisté a jilmy, v měkkém pak vrby, topoly a olše lepkavé. Lužní krajinu zajímavým způsobem doplňovaly tzv. hrůdy – písčité naplaveniny, které byly i v době záplav nad vodní hladinou, a umožnily tak výskyt suchomilných druhů rostlin.

GPS pozice

N 48° 54.919', E 16° 36.994'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz <eva@palava.cz>
http://www.cev.palava.cz