česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

U SVATÉHO ANTONÍNKA

Návrší s kaplí Svatého Antonína je duchovním centrem celého Ostrožska. Až do poloviny 19. století se tomuto pahorku říkalo Hradisko. Archeologický výzkum sice na vrcholu kopce zaniklou osadu nebo opevnění neprokázal, ale byly zde nalezeny pohřební mohyly. Je možné, že toto místo mělo duchovní význam dávno před příchodem křesťanství.

alej ke kapli Svatého Antonína

Podle lidové tradice zde vodou ze studánky křtili pohany už svatí Cyril a Metoděj. Podle jiné pověsti byl studánkovou vodou vyléčen ze slepoty syn knížete Lichtenštejna. Údajně jako poděkování za tento zázrak byla pak u studánky vystavěna kaple. Skutečnost však byla poněkud jiná.

silvestrovské setkání u kaple

Zdejší panství patřilo před bitvou na Bílé hoře (1620) pánům z Kunovic. Ti však bojovali na poražené straně a navíc se odmítli vzdát svého protestantského vyznání. Proto jim byl majetek zabaven a v roce 1622 předán rodu Lichtenštejnů. Ti se snažili na svém panství upevnit katolickou víru. Jedním z účinných kroků byla i výstavba poutní kaple Svatého Antonína v roce 1670. Když se kaple o několik desetiletí později opravovala, potřebovali zedníci dostatek vody k hašení vápna a při této příležitosti se jim podařilo objevit pramen.

zákoutí u studánky

GPS pozice

N 48° 57.566', E 17° 28.499'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis