česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

BORKY

Borky jsou malý terénní zářez u silnice, kde se ještě před několika lety nacházelo smetiště. Přesto sem dnes jezdí odborníci z univerzit a v roce 2002 byla lokalita dokonce vyhlášena přírodní památkou!

Geologové totiž ve zdejších horninách nalezli fosilie dírkonošců (Foraminifera). Jsou to jednobuněční živočichové, kteří žijí v mořích a vytvářejí si ochranné vápenaté schránky. Když uhynou, schránky padají na mořské dno a podílí se na vzniku některých hornin. Většinu z nich však uvidíte až pod mikroskopem.

Na začátku třetihor se nacházelo v těchto místech mělké moře. Na jeho dně se ukládaly schránky dírkonošců společně s nánosy písků a jílů. Z nich později vznikly pískovce a jílovce, které tvoří podloží celých Bílých Karpat.

na dně moře se usazoval splavený materiál a schránky dírkonošců

Geologové dělí třetihory na několik období. V každém z nich obývali moře jiní dírkonošci. Právě podle jejich schránek se podařilo odborníkům zjistit, že v Borkách jsou odkryty horniny staré 55 milionů let, tedy z přelomu paleocénu a eocénu:

• na souši tehdy vyhynuli poslední dinosauři

• vyvíjeli se savci, ptáci a kvetoucí rostliny

• v severních Čechách vznikaly sopky a uhelné pánve

• díky pohybu kontinentů se začaly zvedat Alpy a Karpaty

ve třetihorách se daly kontinenty do pohybu

z mořských usazenin vznikaly pohoří

GPS pozice

N 48° 55.949', E 17° 32.157'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis