česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

NÁDAVKY

Pěkných a druhově bohatých luk se do dnešní doby moc nezachovalo. Ještě před padesáti lety byly pestré louky významnou součástí krajiny v podhůří Bílých Karpat. Většina jich však byla rozorána nebo zarostla křovinami a lesem. Podobný osud potkal i louky a pastviny na svazích Babí hory. Jejich zbytek se zachoval na lokalitě Nádavky. Roste tu vzácný len žlutý nebo hadí mord nachový.

hadí mord nachový

len žlutý

Vhodné podmínky zde nachází mnoho zajímavých živočichů, například ťuhýk obecný. Tohoto ptáka nejspíš uvidíte sedět na vyčnívajících větvích hlohů a trnek, odkud vyhlíží svoji kořist. Loví brouky, sarančata, kobylky a někdy si troufne i na malou myš. Pokud se mu podaří ulovit více kořisti, než během dne spotřebuje, nabodne přebytečné úlovky na trny keřů.

ťuhýk obecný

Díky přírodním hodnotám byly Nádavky vyhlášeny přírodní památkou (PP). Možná bychom je ale mohli považovat i za památku kulturní. Vždyť krásně barevné louky jsou vzpomínkou na práci našich předků, kteří zde hospodařili. Patří tedy k prvkům tradiční kultury stejně jako kroj nebo pěkná lidová písnička.

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz.

GPS pozice

N 48° 56.789', E 17° 34.721'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis