česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

SADY A TRADICE

Tradiční kultura, to nejsou jen písně, tance, kroje, zvyky a architektura, ale i způsob hospodaření v krajině. Příkladem mohou být právě ovocné sady:

rozkvetlé sady v Hluku

Dotvářejí uspořádání krajiny. Jejich dlouhé pásy dříve navazovaly na protáhlá pole, zahrady a usedlosti ve vesnici.

• Často v nich rostou krajové odrůdy, které vznikly v místních podmínkách a jsou dobře přizpůsobené zdejšímu klimatu.

• Výsledkem pěstování krajových odrůd ovoce je pestrá nabídka produktů – pálenek, likérů, moštů, marmelád, povidel nebo sušeného ovoce.

krajové odrůdy ovoce

• Ovocné produkty jsou často využívány při přípravě tradičních jídel.

Košty a výstavy ovoce jsou součástí místního kulturního dění a přispívají ke společenskému životu obcí.

• Stylizované motivy ovoce se objevují i v lidovém dekorativním umění.

motiv jablíčka v lidovém ornamentu

• Téma sadů i ovoce se často objevuje i ve slovesném a písňovém folkloru.

GPS pozice

N 48° 59.950', E 17° 32.344'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis