česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

ANTONÍN ŠURÁNEK

Významným rodákem Ostrožské Lhoty byl Mons. ThDr. Antonín Šuránek. Narodil se 29. 5. 1902. Působil jako římskokatolický kněz, učitel a spirituál (zpovědník a duchovní rádce) kněžského semináře v Olomouci.

V roce 1951 byl jako řada dalších představitelů církve z politických důvodů zatčen a uvězněn. Po propuštění pracoval jako dělník ve vápencovém lomu ve Štramberku. Po roce 1968 mohl opět vykonávat kněžské povolání a krátce působil jako farář v nedaleké Blatničce. V roce 1975 mu však byl opět odebrán státní souhlas, který byl v té době pro výkon kněžské služby nutný. Páter Antonín Šuránek zemřel 3. 11. 1982 v Ostravě-Petřkovicích.

křížová cesta

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 byl zahájen proces jeho kanonizace (prohlášení za svatého). V Ostrožské Lhotě bylo v roce 2001 otevřeno pastorační centrum P. Antonína Šuránka, které slouží k setkávání místních farníků a také poutníkům ke kapli Sv. Antonína Paduánského nad Ostrožskou Lhotou.

mozaika na polním oltáři u kaple

poutní areál u kaple Svatého Antonína

Užitečné informace

Podrobný životopis P. Antonína Šuránka nejdete na: http://www.pastoracnicentrum.wz.cz/zivotopis.php.

GPS pozice

N 48° 58.584', E 17° 28.311'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis