česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

POVODNĚ

V roce 1910 zasáhla část Uherského Ostrohu povodeň. Přišla po potoce Okluky a mnoha rodinám zničila střechu nad hlavou. Lidé tehdy uspořádali velkou finanční sbírku a majitel ostrožského panství kníže Liechtenstein daroval část svých polí, na kterých se začaly stavět nové domy, do kterých se o dva roky později (1912) mohly postižené rodiny nastěhovat.

Velké povodně bývaly dříve časté a lidé se jim snažili zabránit regulací a napřímením řek. Díky tomu se za posledních 150 let zkrátila délka vodních toků v ČR o 4 600 km! V červenci roku 1997 však mimořádné srážky způsobily katastrofální povodně na celé Moravě a zasáhly také Uherský Ostroh.

povodně

Zkušenosti ze současných povodní dokazují, že ani nákladná technická opatření nezaručují úplnou bezpečnost. Proto je potřeba řece částečně vrátit její prostor, aby se mohla klidně rozlévat do krajiny. Na vhodně zvolených místech by pak řeka mohla tvarovat své koryto, vytvářet meandry a být obklopena lužními loukami a lesy, které mají schopnost zadržovat vodu.

GPS pozice

N 48° 58.996', E 17° 23.516'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis