česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

UHERSKÝ OSTROH

Podél řeky Moravy vedla odpradávna důležitá kupecká stezka spojující pobřeží Blatského moře se středomořskou oblastí. Podél ní byly budovány stanice, které sloužily k přenocování kupeckých karavan a k obchodování – jakési pravěké „motoresty“.

Jednou z takových kupeckých zastávek byl i Uherský Ostroh. V 11. století byl jenom malou osadou na ostrově řeky Moravy a jmenoval se Stenice (odvozeno od stanice). Ve 13. století tu však český král Přemysl Otakar II. založil pohraniční hrad. Hrad se nacházel na říčním poloostrově (ostrohu) a proto se nazýval Ostroh. A protože stál poblíž hranice s uherským královstvím, dostal později přídomek Uherský. V 16. století tu páni z Kunovic postavili pěkný renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře (1620) však museli odejít do zahraničního exilu a město i s panstvím připadlo Lichtenštějnům.

lidová slavnost na nádvoří zámku

věž kostela sv. Ondřeje

Koncem 19. století v Uherském Ostrohu fungoval pivovar, cukrovar a dokonce i první moravská továrna na tužky. Ve městě také sídlil okresní soud. Některé zde řešené kauzy se staly inspirací pro známou knihu soudniček Slovácko sa súdí od Zdeňka Galušky.

Užitečné informace

Bližší informace o městě získáte na: http://www.uhostroh.cz.

GPS pozice

N 48° 58.920', E 17° 23.784'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis