česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

STARŠÍ NEŽ PYRAMIDY

Je pastvina či louka přírodní nebo kulturní výtvor? Chráníme v přírodní památce pouze vzácné druhy rostlin a živočichů nebo i památku na život našich předků? Zkusme najít odpověď třeba zde, v přírodní památce Babí hora.

Když před 7 000 lety přišli do této oblasti první zemědělci, zakládali své osady na zbytcích stepí, které ještě nezarostly lesem. Díky pastvě, vypalování a později i kosení se v podhůří Bílých Karpat vytvořili rozsáhlé stepní louky, které by však bez lidské péče zarostly křovinami a stromy. Můžeme se na ně tedy dívat jako na společný výtvor přírody a člověka. Možná by se dalo říct, že zbytky hluckých stepí jsou památkou na lidskou minulost, která je starší než slavné egyptské pyramidy (první vznikly před asi 5 000 lety).

Důležitá je pochopitelně i biologická hodnota přírodní památky. Roste zde např. vstavač osmahlý, hrachor panonský chlumní, kosatec různobarvý a mnoho dalších vzácných rostlin.

kosatec různobarvý

vstavač osmahlý

Užitečné informace

Více informací o přírodní památce se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz.

GPS pozice

N 48° 57.394', E 17° 33.811'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis