česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

PAMĚTNÍK CHLADNÝCH STEPÍ

Připomínkou lidského osídlení v dávné minulosti nemusí být jen archeologické vykopávky. V přírodní rezervaci Kobylí hlava se zachovaly některé druhy rostlin, které zde rostou už od konce doby ledové a pamatují i příchod prvních zemědělců do těchto končin. Jednou z nich je kavyl tenkolistý, pro něhož je Kobylí hlava posledním útočištěm v podhůří Bílých Karpat.

přírodní rezervace Kobylí hlava

kavyl tenkolistý

• na konci doby ledové pokrývaly zdejší krajinu chladné stepi s kavyly

• později se oteplilo, přibylo srážek a step zarůstala lesem

• před 7 000 lety sem přišli první zemědělci a na zbytcích dosud nezarostlých stepí zakládali svá pole a vesnice

• díky pastvě a kosení se tu vytvořily rozsáhlé stepní louky

• v polovině 20. století byla většina stepních luk rozorána nebo zalesněna

Kavyly v době květu vytvářejí dlouhé ochmýřené osiny, na jejichž konci jsou obilky zakončené velmi ostrým hrotem. Po dozrání se nechávají unášet větrem, zachytávají se o stébla trav opodál a snaží se zavrtat do půdy.

kromě kavylu zde roste i hlaváček jarní

Víte, že: velmi podobné stepi, jaké zde byly na konci doby ledové se dodnes nacházejí na jižní Sibiři?

Užitečné informace

Více informací o přírodní rezervaci se dozvíte na: http://nature.hyperlink.cz.

GPS pozice

N 48° 57.320', E 17° 31.621'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis