česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Management chráněného území

Území Pálavy je silně ovlivněno lidskou činností, jejíž historie sahá do doby kamenné, přes příchod prvních zemědělců až do dnešních dnů. Místní lesy sloužily převážně k produkci dřeva na otop, velká část z nich byla vyklučena a na vzniknuvších pastvinách se pásl dobytek i ovce. Po staletí udržování bezlesí člověkem se zde vytvořily unikátní společenstva teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Zlom nastal v průběhu 20. stol., kdy kvůli intenzifikaci zemědělství byly pastviny postupně opouštěny a dochází k zarůstání náletovými dřevinami. Aby se zamezilo trvalé ztrátě těchto pestrých stepních společenstev, ochránci přírody likvidují na vymezených plochách náletové dřeviny a pak udržují bezlesí i druhovou skladbu pravidelným sečením. Pokud je to vhodné, sečení se kombinuje s řízenou pastvou.

Uvidíte-li na Svatém kopečku či v jiném chráněném území na Pálavě provádět tyto činnosti, vězte, že to nejsou žádní vandalové, kteří ničí přírodu, ale lidé udržující kulturní krajinu Pálavy.

GPS pozice

N 48° 48.617', E 16° 39.309'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz