česky english deutsch >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Křížová cesta

Vítáme Vás v dominantě Mikulova, v PR Svatý kopeček, která je součástí vápencového bradla Pavlovských vrchů. I tato hojně navštěvovaná příměstská rezervace hostí mnoho chráněných a ohrožených druhů rostlin a zvířat, bez kterých by Pálava nebyla Pálavou. Proto ochrana tohoto území sahá až do roku 1946, kdy zde byla vyhlášena botanická rezervace. Od roku 1992 se toto území pyšní titulem přírodní rezervace a v současnosti je území zařazeno i do soustavy evropských chráněných území NATURA 2000 jako stejnojmenná evropsky významná lokalita a součást Ptačí oblasti Pálava.

Tímto jihozápadním vstupem se vydáváte po nejstarší křížové cestě v českých zemích, jejíž vznik se datuje do dvacátých let 17. stol. a konečná podoba do konce 18. stol. V té době zde stálo 14 kapliček, zvonice, kostel sv. Šebestiána, kaple Božího hrobu a kaple sv. Rozálie. Zároveň jdete po modré turistické trase, která se klikatí jihozápadním svahem tyčícím se nad Mikulovem, přes vrchol na jihovýchodní úpatí a dál.

GPS pozice

N 48° 48.294', E 16° 38.491'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz