česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Lesy Svatého kopečku

Vítáme Vás v dominantě Mikulova, v PR Svatý kopeček, která je součástí vápencového bradla Pavlovských vrchů. I tato hojně navštěvovaná příměstská rezervace hostí mnoho chráněných a ohrožených druhů rostlin a zvířat, bez kterých by Pálava nebyla Pálavou. Proto ochrana tohoto území sahá až do roku 1946, kdy zde byla vyhlášena botanická rezervace. Od roku 1992 se toto území pyšní titulem přírodní rezervace a v současnosti je území zařazeno i do soustavy evropských chráněných území NATURA 2000 jako stejnojmenná evropsky významná lokalita a součást Ptačí oblasti Pálava.

Celý Svatý kopeček je tvořen pevnými druhohorními vápenci. První, co zde uvidíte, jsou lesy na úpatí s hlubšími půdami. Původně teplomilné doubravy, které byly zničeny kvůli těžbě palivového dříví a intenzivní pastvě. V současnosti je tento les výsledkem zalesňovacích a okrašlovacích snah z nedávné minulosti, s vysokým podílem cizokrajných a nepůvodních dřevin – trnovník akát, šeřík obecný, pajasan žláznatý. V stromovém patře převládá jasan ztepilý, v keřovém pak brslen bradavičnatý a trnka.

GPS pozice

N 48° 48.578', E 16° 38.921'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz