česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Stepní květena Svatého kopečku

Když jsme vystoupali nad les, ocitli jsme se ve skalní stepi, s mělkými snadno propustnými půdami. Proto se toto území vyznačuje nedostatkem vody, což spolu s vysokým podílem slunečných teplých dní v oblasti předurčuje výskyt teplo- a suchomilných druhů.

K prvním jarním bylinám stepních trávníků patří lomikámen trojprstý či rozrazil časný. K nejznámějším a nejvzácnějším pak kosatec nízký (fialové a žlutavé květy) a kosatec písečný (žlutě kvetoucí), ale i minimálně 5 druhů záraz (dužinaté rostliny, které parazitují na kořenech okolních rostlin), řebříček panonský, devaterník velkokvětý, devaterka poléhavá, ožanka horská, třemdava bílá, netřesk výběžkatý a rozchodník bílý a v neposlední řadě kavyl vláskovitý.

kosatec písečný

Ve vyšších polohách se na skalách nachází pěchava vápnomilná a nápadná tařice skalní. Na vrcholu kolem kostela dominují kostřavy, na okrajích lesa violka skalní a violka rolní, v lese se objevují duby a nepůvodní borovice černé.

koulenka prodloužená

GPS pozice

N 48° 48.404', E 16° 39.068'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz