česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Teplomilní živočichové Svatého kopečku

Široká a pestrá škála bylin a travin i obnažené skály nabízí vynikající životní podmínky pro velké množství bezobratlých živočichů, drobných savců či ptáků.

Nad nízkým porostem poletují nápadně zbarvení motýli – otakárek fenyklový a o. ovocný, ale i široká škála baboček, bělásků, žluťásků, modrásků a okáčů. I noc má své krasavce a k nejnápadnějším určitě patří martináč hrušňový (největší motýl Evropy) a lišaj smrtihlav. Hojně se zde vyskytuje naše největší včela drvodělka fialová, saranče vrzavá a saranče modrokřídlá, kudlanka nábožná i krásně vybarvení samečci pavouků, stepníka rudého a s. moravského. Samice jsou skromné černé barvy.

kozlíček písečný

Na skalách v opuštěném lomu hnízdí výr velký (největší sova na světě), bělořit šedý, společnost jim dělají ještěrky obecné, ještěrky zelené, užovky hladké. I když to málokdo z nás čeká, můžeme zde potkat i ropuchu zelenou.

ještěrka zelená

GPS pozice

N 48° 48.439', E 16° 38.951'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz