česky english deutsch >>>

NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen

Vstup od jihu

Stoupáte po červené turistické značce a dostali jste se na okraj druhé nejvýznamnější rezervace Pavlovských vrchů, stojíte před vstupem do NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen. Tato stezka vás vyvede po dřevěném schodišti k plochému vrcholu Tabulové hory (nebo Stolové hory), přes Sirotčí hrádek pak seběhnete úbočím Růžového vrchu na severní okraj Klentnice a můžete pokračovat dál na nejznámější zdejší vrchol Děvín.

Říkávalo se, že zajímavý tvar plochému vrcholu Tabulové hory dal mořský příboj třetihorního moře, když svojí činností zarovnával vrchol tehdejší hory na úrovni mořské hladiny, ovšem novější teorie tvrdí, že plošina na vrcholu je výsledkem denudace (odnos narušeného povrchu, a to ne jenom činností moře) v období pliocénu.

K této rezervaci ovšem patří i na severovýchodní straně Tabulové hory samostatně stojící Růžový vrch, tvořený skalními věžemi, na nichž se v současnosti tyčí zřícenina gotického Sirotčího hrádku.

Nejmenší část rezervace tvoří Kočičí kámen ležící na jihozápad od samotné hory. Je to malebný ostrůvek teplomilné vegetace na vápencovém podkladě schovaný uprostřed zemědělské krajiny.

GPS pozice

N 48° 50.050', E 16° 38.420'
[GPX]

[MAPY.CZ]