česky english deutsch <<< >>>

NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen

Růžový vrch

Růžový vrch, jako součást národní přírodní rezervace se přimyká k Tabulové hoře ze severovýchodu. Severně orientované svahy hostí skalní vegetaci s tařicí skalní a pěchavou vápnomilnou, na skalách severovýchodního svahu, pod zříceninou Sirotčího hrádku najdeme hvozdík Lumnitzerův, lomikámen vždyživý, starček celolistý, ale i kosatce nízké, rozchodníky, či netřeskovce. Z keřů se vyskytuje převážně hloh jednosemenný a mahalebka obecná.

K dalším chráněným druhům patří dřín jarní, dub pýřitý, koniklec velkokvětý, koulenka prodloužená, kavyl sličný a k. Ivanův, chrpa chlumní, lilie zlatohlávek, okrotice bílá, pryskyřník ilyrský, oměj vlčí mor, hvězdnice chlumní, …

kosatec nízký

Na tomto území žije mnoho významných druhů bezobratlých, např. kudlanka nábožná, saranče modrokřídlé, stepník rudý. Hojně zde hnízdí ťuhýk obecný, pěnice vlašská, sedmihlásek hajní, hrdlička divoká, slavík obecný, bramborníček černohlavý.

GPS pozice

N 48° 50.729', E 16° 38.409'
[GPX]

[MAPY.CZ]