česky english deutsch <<< >>>

NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen

Management chráněného území

Stoupáte od obce Bavory po jedné z nejnovějších turistických tras po jihozápadním svahu, abyste se přehoupli k jihovýchodu a měli možnost vybrat si své další kroky.

Území Pálavy je silně ovlivněno lidskou činností, jejíž historie sahá do doby kamenné, přes příchod prvních zemědělců až do dnešních dnů. Místní lesy sloužily převážně k produkci dřeva na otop, velká část z nich byla vyklučena a na vzniknuvších pastvinách se pásl dobytek i ovce. Po staletí udržování bezlesí člověkem se zde vytvořily unikátní společenstva teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Zlom nastal v průběhu 20. stol., kdy kvůli intenzifikaci zemědělství byly pastviny postupně opouštěny a dochází k zarůstání náletovými dřevinami. Aby se zamezilo trvalé ztrátě těchto pestrých stepních společenstev, ochránci přírody likvidují na vymezených plochách náletové dřeviny a pak udržují bezlesí i druhovou skladbu pravidelným sečením. Pokud je to vhodné, sečení se kombinuje s řízenou pastvou.

GPS pozice

N 48° 50.240', E 16° 38.027'
[GPX]

[MAPY.CZ]