česky english deutsch <<< >>>

NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen

Lesy

Kolem klentnického fotbalového hřiště se ze dvou stran zvedá druhé nejvýznamnější chráněné území Pavlovských vrchů, národní přírodní rezervace Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen. Růžový vrch se k Tabulové hoře přimyká ze severovýchodu a na jeho vrcholu se tyčí jedna ze tří místních zřícenin, Sirotčí hrádek. Když se dáte k jihu, po krátkém stoupání lesem se dostanete na ploché temeno Tabulové hory vytvořené denudačními procesy v pliocénu.

Místní lesy jsou silně poznamenány lidskou činností. Přírodě blízké lesní porosty s dubem pýřitým jsou zachovány pouze na malé lokalitě na jihozápadním úpatí. Nejsilněji jsou člověkem ovlivněny lesní porosty na východním svahu nad Klentnicí a západním svahu nad Bavory. Na těchto lokalitách převládají jasany ztepilé, trnovník akát, duby letní a borovice černé. Na okrajích rezervace se objevuje i invazní pajasan žláznatý.

Svahy Tabulové hory jsou porostlé hlohem jednosemenným, mahalebkou obecnou, růží šípkovou, svídou krvavou, slivoní trnitou.

dřín jarní

GPS pozice

N 48° 50.626', E 16° 38.381'
[GPX]

[MAPY.CZ]