česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Přírodní rezervace Turold, vstup od severu

je jedním ze dvou nejhojněji navštěvovaných chráněných území CHKO Pálava. Rozkládá se severozápadně od města Mikulova, navazuje přímo na městskou zástavbu. Přibližně třetina původního vrcholu padla za oběť kamenolomu, který zde fungoval mezi lety 1873–1934. Počátky ochrany tohoto území sahají do roku 1946, statut přírodní rezervace získal v roce 1992, od roku 2005 spadá do soustavy evropských chráněných území Natura 2000 jako stejnojmenná evropsky významná lokalita a je také součástí Ptačí oblasti Pálava.

Navzdory nepřízni osudu dnes toto území obývá na 390 vyšších rostlin z toho 26 zvláště chráněných – od kosatce nízkého, k. pestrého, či k. skalního písečného, přes hlaváček jarní, koulenku prodlouženou, modřenec tenkokvětý, devaterku rozprostřenou, lomikámen trojprstý, či třemdavu bílou a mnoho dalších.

řešetlák počistivý

Jeskyně na Turoldu představuje důležité zimoviště několika druhů netopýrů, v první řadě nejohroženějšího netopýra Evropy, vrápence malého, ale i netopýra velkého n. řasnatého, n. brvitého, …. Pravidelně zde hnízdí výr velký.

GPS pozice

N 48° 49.374', E 16° 38.501'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz