česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Přírodní rezervace Turold

je jedním ze dvou nejhojněji navštěvovaných chráněných území CHKO Pálava. Rozkládá se severozápadně od města Mikulova, navazuje přímo na městskou zástavbu. Přibližně třetina původního vrcholu padla za oběť kamenolomu, který zde fungoval mezi lety 1873–1934. Počátky ochrany tohoto území sahají do roku 1946, statut přírodní rezervace získal v roce 1992, od roku 2005 spadá do soustavy evropských chráněných území Natura 2000 jako stejnojmenná evropsky významná lokalita a je také součástí Ptačí oblasti Pálava.

Turold je tvořen vápencovým bradlem jurského původu a svrchnokřídovými sedimenty. V mocných vrstvách vápenců byly nalezeny schránky druhohorních měkkýšů, korálů a jiných mořských živočichů, v krasových dutinách byly naleziště rozmanité fauny čtvrtohorních měkkýšů a obratlovců. Dnes neexistující tzv. Turoldovu jeskyni obývali naši předkové již v době kamenné.

Severní části vrchu pokrývá vysázený les, s vysokým podílem nepůvodní borovice černé. K jihu se otevírá široké dno lomu, pokryté navážkou zarostlé trávníkem. Navzdory nepřízni osudu dnes toto území obývá na 390 vyšších rostlin, z toho 26 zvláště chráněných.

GPS pozice

N 48° 48.904', E 16° 38.336'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz