česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu

Geologický podklad této zajímavé lokality tvoří písčitohlinité holocenní usazeniny obohacené o rozpustné minerální soli – sírany a chloridy. Dalším zdrojem solí byly v minulosti sirné prameny v nedalekém Sedlci. Tento zajímavý geologický jev umožňuje výskyt tzv. halofytů, slanomilných rostlin a halofilních živočichů, zde ve vnitrozemí.

Mezi travinami najdeme skrytěnku bodlinatou i bahenku šášinovitou. V nejvlhčích partiích je hojná ostřice pobřežní. Jedinou lokalitu v České republice zde má bařička přímořská, dále můžeme vzpomenout hadí mord maloúborný, hvězdnici slanistou, jitrocel přímořský, kavyl Ivanův, kuřinku solnou, ožanku čpavou, pampelišku besarabskou, solenku Valerandovu.

Prokázán je výskyt šesti kriticky ohrožených motýlů, z halofilních živočichů se zde vyskytuje ploštička slanomilná, saranče Ailopus elegans i střevlíci. Z místních pavouků patří zora náramková, běžník trávový a zápředník rybničný mezi nejvzácnější druhy v celé ČR. Slíďák slaništní má zde jednou lokalitu v ČR.

GPS pozice

N 48° 46.482', E 16° 41.980'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz