česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Přírodní rezervace Šibeničník

Došli jste na konečnou, k nejjižněji položenému vrcholu Pavlovských vrchů, PR Šibeničník. V minulosti pastvina, od roku 1946 státem chráněné území, od roku 1992 přírodní rezervace, od roku 2004 součást soustavy evropských chráněných území Natura 2000 a to Ptačí oblasti Pálava.

Místní stepi poskytují místo k výskytu takových chráněných druhů jako pryšec sivý menší a řebříček štětinolistý (jediná lokalita na Pálavě), ale taktéž hlaváček jarní, koniklec velkokvětý, kosatec nízký, koulenka prodloužená, lomikámen trojprstý, devaterka rozprostřená, divizna brunátná atd.

hvězdnice zlatovlásek

Toto skoro ztracené území uprostřed hospodářské krajiny poskytuje útočiště celé řadě zajímavých druhů živočichů. Výčet můžeme začít od těch nejmenších – kudlanka nábožná, otakárek ovocný i fenyklový, zlatohlávek huňatý, přes malé obratlovce – rosnička zelená, ropucha zelená, ještěrka obecná i slepýš křehký, po drobné pěvce – linduška lesní, bramborníček černohlavý nebo žluva hajní.

GPS pozice

N 48° 47.189', E 16° 37.761'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz