česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Přírodní rezervace Milovická stráň

Je jedna z méně navštěvovaných, ovšem rozhodně neprávem opomíjených chráněných území CHKO Pálava. Vyskytuje se zde na 370 druhů rostlin, z toho 25 zvláště chráněných. Území rezervace je charakterizováno výskytem druhově bohatých společenstev teplomilných doubrav, dubohabřin a suchých trávníků.

V bylinném patře na jaře hledejte hlaváčky jarní, koniklece luční české, kosatce nízké, k. pestré, k. trávolisté nebo divizny brunátné. Na přelomu léta a jara pak modřence tenkokvěté, vstavače vojenské i nachové, třemdavy bílé, v létě oman oko Kristovo, hvězdnice zlatovlásek i hvězdnice chlumní.

hlaváček jarní

V korunách stromů se skrývají typičtí obyvatelé těchto lesů – včelojed lesní, krutihlav obecný, žluna šedá, linduška lesní, strakapoud prostřední či žluva hajní. Navzdory suchému stanovišti zde pobývá i rosnička zelená.

Od roku 2005 se stala Milovická stráň součástí evropsky významné lokality Milovický les a Ptačí oblasti Pálava soustavy evropských chráněných území Natura 2000.

GPS pozice

N 48° 50.964', E 16° 41.507'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz