česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Národní přírodní rezervace Křivé jezero

Rezervace byla vyhlášena v roce 1973 za účelem ochrany přirozeného toku Dyje s okolní říční nivou a lužními porosty s význačným hnízdištěm ptactva.

V místních lužních lesích najdete jak dřeviny s tvrdým dřevem, duby letní, jasany úzkolisté i ztepilé, jilmy vazy, tak i dřeviny měkké, vrby bílé, topoly bílé.

Mezi nejzajímavější byliny tohoto území bezesporu patří žluťucha žlutá, pryšec bahenní, kosatec sibiřský, bledule letní či šmel okoličnatý.

bledule letní

Z bezobratlých nelze nevzpomenout listonoha jarního, žábronožku sněžní, tesaříka obrovského, střevlíka mřížkovaného, roháče obecného, páchníka hnědého či mravence lužního. Z obojživelníků se zde daří rosničce zelené, skokanům ostronosým i skřehotavým, čolkům velkým. Své hnízdiště si zde našli tak vzácní ptáci, jako je orel mořský, luňák červený a hnědý. Od 90. let 20. stol. zde žijí 3–4 rodiny druhého největšího hlodavce světa – bobra evropského.

Užitečné informace

Do rezervace je zákaz vstupu. Pokud chcete navštívit toto území, kontaktujte CEV Pálava, které na základě výjimky zde zajišťuje exkurze: 519 513 399, 775 740 220, eva@palava.cz.

GPS pozice

N 48° 50.606', E 16° 43.611'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz