česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Národní přírodní památka Kalendář věků

Díváte se na světoznámý čtvrtohorní sprašový profil odkrytý těžbou hlíny v bývalé cihelně. 15–20 m vysoká stěna nám dokladuje vývoj klimatu, střídání dob ledových a meziledových, ale i přítomnost člověka v období zvaném pavlovien (lovecká kultura, 28–26 tis. let př. n. l.). Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 2005.

Materiál byl zde těžen i v období budování Vodního díla Nové Mlýny, což si vyžádalo velkoplošný záchranný archeologický výzkum, který odkryl stopy osídlení – ohniště, obydlí, hroby, nástroje, zbraně, úlomky hliněných plastik, kosti lovné zvěře. Objevy z Dolních Věstonic a Pavlova poskytly jeden z nejucelenějších kosterních souborů Homo sapiens v celosvětovém měřítku.

Lokalita je zasažena invazními dřevinami – trnovníkem akátem i pajasanem žláznatým. Z významnějších druhů rostlin zde najdeme mák bělokvětý, večernici lesní, hvězdnici zlatovlásek nebo hvězdnici chlumní, v přilehlých podzemních prostorech se jednotlivě vyskytují kriticky ohrožení netopýři, vrápenci malí.

GPS pozice

N 48° 53.196', E 16° 39.259'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz