česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území mikulovského mikroregionu

Národní přírodní památka Dunajovické kopce

Rezervaci tvoří tři ostrůvky na severojižně se táhnoucím nízkém hřebenu, jež zasahuje do katastru obcí Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí, Dobré pole a Březí. Území je státem chráněno od roku 1992, od roku 2005 je součástí soustavy evropských chráněných území Natura 2000 jako stejnojmenná evropsky významná lokalita. Výskyt teplomilných stepních trávníků s bohatou skladbou rostlin i živočichů je o to cennější, že se nachází uprostřed intenzivně využívané zemědělské krajiny.

Místní kulturní stepi se nerozkládají na skalním podloží a mnohé druhy zde se vyskytující právě na Pálavě chybí – mandloň nízká, pelyněk Pančičův, či katrán tatarský. K dalším význačným druhům patří hlaváček jarní a letní, kosatec nízký, kavyl Ivanův a k. sličný, len chlupatý i žlutý, třemdava bílá, vstavač nachový i vojenský, hvězdnice zlatovlásek.

brslen evropský

Velmi bohaté je zdejší zastoupení teplomilného hmyzu – pestrokrovečníci, tesaříci, krasci, majky, čmeláci i mravenci, z nichž mnohým chybí české druhové jméno.

GPS pozice

N 48° 50.644', E 16° 34.154'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz