česky english deutsch <<< >>>

Natura 2000

Evropsky významná lokalita Drnholecký luh

Díky soutoku řek Dyje a Jevišovky zde uprostřed zemědělsky obhospodařované oblasti vznikl lužní les tvořený převážně porosty tvrdého luhu (duby, jilmy, javory). Ty se nachází v místech vyvýšených a sušších. Tam, kde se dodnes zachovaly zbytky bývalých říčních ramen a tůní, se udržují porosty měkkého luhu (vrby, topoly). Jak bylo v minulosti obvyklé, jednalo se o hospodářský les, který díky pravidelným záplavám poskytoval množství kvalitního dřeva.

Lužní lesy jsou pro krajinu významným prvkem. Umí se totiž chovat jako houba, která pohlcuje i vypařuje velké množství vody. Chrání tak své okolí jak před záplavou, tak před suchem.

K jarním rostlinám lesa patří například dymnivka dutá, plicník lékařský, sasanka pryskyřníkovitá nebo orsej jarní. V okolí tůněk se vyskytuje pomněnka bahenní.

pryšec bahenní

Z nejvzácnějších živočichů nelze opomenout žabku kuňku obecnou, brouka lesáka rumělkového a motýla pestrokřídlece podražcového.

GPS pozice

N 48° 50.432', E 16° 28.249'
[GPX]

[MAPY.CZ]