česky english deutsch <<< >>>

Sklářská stezka II – okolím Železnorudska

Zadní Šmauzy

Tuto sklárnu začal budovat v roce 1764, ale neměl na ni povolení, a tak došlo ke sporům mezi ním a správou panství Bystřice nad Úhlavou. Teprve roku 1766 získal povolení sklárnu dostavět. Do počátku 70. let 18. století pracovaly obě sklárny, ale podobně jako řada jiných skelmistrů se v této době dostal Schmaus do dluhů pro vysoké ceny potaše, a proto byla sklárna někdy na přelomu let 1771 a 1772 zastavena a na Schmausův majetek byl vyhlášen konkurs. Celý proces urychlila neochota panství se Schmausem jednat, protože zde byly kvůli předchozím sporům velmi napjaté vztahy. Soudní spory se pak táhly do poloviny 80. let 18. století. Sklárny ve Šmauzích byly v té době mimo provoz, i když o ně například v roce 1776 projevil zájem Josef Franz Hafenbrädel z Hůrky. Teprve v roce 1787 sem přešel ze sklárny ve Zhůří Jakub Löffelmann s celým personálem. Na sklárně byl ale jen 5 let a v roce 1793 odešel na Vysočinu. V roce 1797 pak sklárnu obnovil nájemce Peter Tauschek, ale i tentokrát sklárna pracovala jen krátce a již roku 1800 byla definitivně mimo provoz. Důvodem byla zřejmě hlavně celkově neutěšená situace v odbytu českého skla a vysoké ceny potaše. Text PhDr. Jitka Lněničková

Užitečné informace

Důležité informace:

GPS pozice

N 49° 11.451', E 13° 16.290'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:kriz@zeleznaruda.cz
e-mail:602646780
http://