česky english polski <<< >>>

Okolí Jablunkova

Přírodní památka Rohovec

Přírodní památka byla vyhlášena v r. 1992. Jedná se o členitý údolní svah s prameništi a převážně smrkovým porostem, který je biotopem ohroženého druhu mravence Formica polyctena.

Živá příroda

V území převládá různověký smíšený porost s převahou smrku obecného, jednotlivě je vtroušena jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris), buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula). V prameništích a zamokřených úžlabinách roste olše lepkavá (Alnus glutinosa). V podrostu je hojná žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a na světlejších místech hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea). Lesní mravenci druhu Formica polyctena zde vytvářejí velmi početnou populaci. Při inventarizaci v roce 1999 bylo na ploše cca 30 ha zjištěno 158 mravenišť. Největší mraveniště má v průměru 3 m a výšku 1 m. Na hustotu mravenčích kup má příznivý vliv šetrná probírka smrku, proto je tento způsob hospodaření v přírodní památce podporován.

GPS pozice

N 49° 35.908', E 18° 46.246'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://