česky english deutsch <<< >>>

Mikroregion Mikulovsko I.

Mikulov – sídlo Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava a Krajského střediska Brno

CHKO Pálava jako velkoplošné chráněné území vzniká 19. 3. 1976 vyhláškou Ministerstva kultury ČSR. Jejím hlavním úkolem je ochrana kulturní zemědělské krajiny, v dlouhodobém horizontu pak zachování druhové rozmanitosti rostlin i zvířat a typického krajinného rázu.

Toto území lze vymezit prostorem nacházejícím se jižně od Novomlýnských nádrží a sahajícím až po státní hranici s Rakouskem. Na západě ho z velké části ohraničuje státní silnice R52 z Brna do Vídně a na východě se dotýká Lednicko-Valtického areálu. Zabírá celkovou plochu 83,32 km2. Na území se rozprostírá 14 maloplošných zvláště chráněných území, z toho 4 národní přírodní rezervace (NPR), 1 národní přírodní památka (NPP), 4 přírodní rezervace (PR) a 4 přírodní památky (PP). Po západní straně se od severu k jihu táhne druhohorní vápencové bradlo Pavlovských vrchů s nejvyšším bodem 554,4 m n. m. (vrchol Děvína), východní část je charakteristická zvlněnou pahorkatinou Milovického lesa.

GPS pozice

N 48° 48.425', E 16° 38.282'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz <eva@palava.cz>
http://www.cev.palava.cz