česky <<< >>>

CHKO Beskydy

Velké Karlovice - Muzeum

Vítejte ve Velkých Karlovicích, obci vzniklé pasekářskou a valašskou kolonizací. Potěšte se okolní malebnou krajinou s pastvinami, loukami, remízky a krásnými lesy. Vdechujte vůni čistého horského vzduchu. Nalaďte své uši na zvuky přírody, klinkání kravských zvonků, bečení ovcí a melodie karlovských písní.

Obec leží v Chráněné krajinné oblast Beskydy, která byla zřízena v roce 1973. Chrání přírodu a krajinu Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků. Je naší největší chráněnou krajinnou oblastí, její rozloha dosahuje 1160 km2. Najdete zde zbytky původních karpatských listnatých a smíšených lesů („pralesů“). Je jediným územím v České republice, kde žijí zároveň medvědi, vlci a rysi. Valašská a pasekářská kolonizace vtiskly horám ráz typický pro celé západní Karpaty – louky a pasínky s orchidejemi a jalovci, políčka a meze vysoko v horách, malebné dřevěné chalupy, osobitý folklór.

Nejcennější lokality v CHKO jsou chráněny jako národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky. Tato chráněná území jsou „živými klenotnicemi valašské přírody“. Další cenná území jsou vyčleněna jako 1. zóny CHKO. Celé území CHKO Beskydy bylo navrženo jako území soustavy Natura 2000.

Stojíte u bývalého kupeckého domu, který dnes slouží jako Karlovské muzeum, které tisícům návštěvníků ročně přibližuje obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Dům je zčásti roubený a pochází z roku 1813. Expozice muzea dokumentují život na Valašsku. Zajímavé půdní prostory jsou využívány k výstavám různých oblastí výtvarného umění a přiblížení historie Velkých Karlovic.

Pravidelně je zde na podzim pořádáná fotosoutěž Valašská krajina.

V blízkosti muzea stojí karlovský kostel P. Marie Sněžné patřící k nejkrásnějším stavbám na Valašsku. Začali ho stavět 1. května 1753 a dokončili za necelý rok 15. srpna 1754. Ve stejný den v něm byla sloužena první mše. Stavěli ho většinou karlovští tesaři pod vedením Jana Žáka z Hážovic ve slohu lidového baroka.

V údolí Bzovém se dochovala roubená stavba fojtství, pocházející z 18. století. Patrová budova s pavlačí, do obdélníku obestavěný dvůr hospodářskými staveními, obrovskou lípou a potokem v krásném prostředí. V roce 2010 byla vyhlášena národní kulturní památkou. Nepřesná kopie fojtství je ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm.

Naučná stezka Javorníky – západ

Javornický hřeben – malebné, přírodovědně, kulturně i historicky zajímavé území na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Historie osídlení tohoto území člověkem není dlouhá, a přesto je nesmazatelně vepsaná do tváře zdejší krajiny. Valašské krajiny. Máte možnost si projít část nejdelší naučné stezky v Evropě.

Z Velkých Karlovic vede několik turistických tras na hřeben Javorníků, kde byla vybudována Naučná stezky Javorníky. Informační tabule byly na hřebeni nahrazeny kameny se znakem zastávky a krátkou informací o zastávce. Více informací najdete na www.javorniky.org.

Ochrana přírody

Pro své přírodní a kulturní hodnoty a nespornou vysokou kvalitu přírodního prostředí se území Javorníků stalo v minulosti součástí dvou Chráněných krajinných oblastí (CHKO). Na moravské straně CHKO Beskydy a na Slovensku CHKO Kysuce.

Cyklisté mají právo jezdit po značených cyklostezkách, které jsou pro ně zřetelně značeny v terénu.

Každý návštěvník má právo přenocovat, schovat se před nepříznivým počasím nebo se jen občerstvit v některé chatě a vychutnávat si přitom jedinečnou armosféru Beskyd.

Užitečné informace

Horská služba Soláň,
mobil: 606 769 010 – jen so a ne 9–17 h

Horská služba non-stop – 606 769 010

GPS pozice

N 49° 21.612', E 18° 17.050'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz