česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Děvín

Suťové lesy

Nejstarší lesní porosty Děvína se nachází na severně orientovaných svazích. Jsou to zároveň nejchladnější a nejvlhčí části Děvína. Věk tohoto porostu se pohybuje kolem 100 let.

Ve stromovém patře převládá lípa velkolistá, v minulosti byl hojný jilm drsný, dnes jeho stavy zdecimované grafiózou (houbové onemocnění přenášené brouky). Najdeme zde ale i jasan ztepilý, javor klen i mleč, mezi keři bez černý i lísku obecnou.

Bylinné patro je typické výskytem vlhkomilných a nitrofilních druhů – hluchavka skvrnitá, pitulník horský, bažanka vytrvalá, kyčelnice cibulkonosná a kyčelnice devítilistá, kakost smrdutý. Dominantní postavení mezi bylinami má oměj vlčí mor, jedovatá rostlina, která byla v minulosti používaná do jedovatých návnad na psovité šelmy i jako šípový jed.

bažanka vytrvalá

kyčelnice devítilistá

Vysoko v korunách stromů se ukrývají netopýři, strakapoudi prostřední, ale i žluvy hajní, lejsci šedí, lejsci bělokrcí, červenky obecné, pěnkavy, budníčci lesní atd.

GPS pozice

N 48° 52.227', E 16° 38.843'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz