česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Děvín

Pastviny a jejich údržba

Zdejší krajina je ovlivňována cílenou lidskou činností již dobrých 8 000 let. Díky tomu se na Pavlovských vrších vyvinula unikátní společenstva rostlin a živočichů, zároveň je však tato krajina trvale závislá na lidském zásahu a péči. Bez toho by došlo k poklesu biodiverzity i zániku některých biotopů.

Již v pramenech z 15. stol. se můžeme dopátrat, že zdejší kraj byl bohatou zemědělskou krajinou. Kromě využívání lesů (stavební dříví a dřevo na otop) a orné půdy, zde byly vinice i louky, pěstovala se zde zelenina a ovoce, rybolov probíhal v řekách i v rybnících. Choval se zde skot i ovce a to často přímo na Pavlovských vrších.

Začátkem 20. stol. dochází k razantnímu úbytku pastvin z důvodu nerentability. V polovině 20. stol. v období kolektivizace jsou pastviny opuštěny definitivně. Step zarůstá náletem dřevin a biodiverzita klesá.

V současné době ochrana přírody v rámci managementu chráněného území podporuje řízenou pastvu smíšenými stády ovcí a koz střídanou s ručním sečením.

chrobák vrubounovitý

GPS pozice

N 48° 51.790', E 16° 38.024'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz