česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Děvín

Člověk v krajině

Za současný vzhled, jedinečnost a pestrost území vděčí Pálava ojedinělým přírodním podmínkám a také patrně nepřetržitému osídlení již od doby kamenné.

Starší doba kamenná – opakované osídlování paleolitickými lovci, četné nálezy sídlišť, zbraní, kamenných nástrojů, šperků, rituálních sošek, ale i první důkazy textilní a keramické výroby na světě, významné kosterní nálezy Homo sapiens i lovné zvěře, nejznámější nálezy – hliněná Věstonická venuše a portrét ženy z mamutoviny.

Doba bronzová – příchod prvních zemědělců, počátek intenzivního vlivu člověka na krajinu, osídlení vrcholu Děvína.

Doba římská – přítomnost starogermánského kmenového svazu Svébů, Markomanů, nejznámější památka – knížecí hrob u Mušova, v období markomanských válek zde sídlila X. římská legie, jejíž ústřední vojenská báze se rozprostírala na plochém návrší mezi Pasohlávkami a Mušovem – Hradisko u Mušova

Slované – žili zde už nejstarší Slované, později toto území spadalo pod Velkomoravskou říši, nejvýznamnější památky – pohřebiště, hradiska Strachotíngrad a Petrova louka

hvězdnice chlumní

javor mléč

GPS pozice

N 48° 51.888', E 16° 38.592'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz