česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Děvín

Myslivost v rezervaci

Na území Děvína byla obora založena již koncem 19. stol. Původně zde byli vypuštěni daňci skvrnití, před 1. světovou válkou k nim přibyli mufloni a začátkem 50. let kozy bezoárové.

1976 – vyhlášení CHKO Pálava, ochrana přírody vede s myslivci jednání za zrušení zdejší obory.

1977 – zrušen chov daňků

1992 – zdejší rezervace je zařazena do kategorie národní přírodní rezervace, sílí boj za zrušení obory

1996 – zrušení obory, odchyt koz bezoárových a jejich přesun do obory k České Lípě, mufloni zůstávají do dnešní doby spolu se srnčí zvěří a divokými prasaty

Argumentace za zrušení obory:

  1. poškozování nejcennějších stepních lokalit nadměrným sešlapem podporujícím erozi
  2. nadměrné hromadění dusíku v půdě kvůli vyměšování, šíření nitrofilních rostlin (kopřivy, hluchavky, bodláky, pelyněk, …) a potlačování původních druhů
  3. od roku 1992 území v režimu nejvyšší možné ochrany maloplošných chráněných území, které je neslučitelné s přítomností obory

GPS pozice

N 48° 51.528', E 16° 38.637'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz