česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Děvín

Invazní rostliny

Za invazní rostliny považujeme druhy zavlečené úmyslně či neúmyslně člověkem, agresivně se šířící na novém území a potlačující původní druhy. Zde máte výčet některých druhů, považovaných na Pálavě za invazní:

borovice černá – vysázená na Pálavě koncem 19. stol., pomalu se rozkládající borové jehličí se hromadí pod stromy, vytváří silnou a neprostupnou vrstvu, a tak zabraňuje rozvoji bylinného patra, na Pálavě zřídka zmlazuje, nelikviduje se

borovice černá

pajasan žláznatý – pochází z Číny, na Pálavě byl původně vysázen na okraji lesních porostů Děvína, v současnosti ho najdeme ve vinohradech, podél cest i ve stepi, šíří se pomocí velkého množství semen a kořenovými výmladky, velmi obtížná likvidace

pajasan žlaznatý

trnovník akát – původem ze Severní Ameriky, při rozkladu listů vznikají sloučeniny zabraňující klíčení jiných rostlin, navíc v kořenových hlízkách žije symbiotická bakterie, pomocí které akát výrazně obohacuje půdu o dusík, velmi obtížná likvidace

GPS pozice

N 48° 51.438', E 16° 38.300'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz