česky <<< >>>

Krnov

X - Staré hliniště

Staré hliniště

Přírodní památka, Opavsko – Krnovsko

Staré hliniště

Staré hliniště je přírodní památka, která leží severním směrem od města Krnov a nedaleko hranice s Polskem. Východní okraj přírodní památky tvoří železniční trať vedoucí z Krnova do Polska. Přídní památka je v oblasti bývaláho místa, kde se těžila cihlářská hlína. Jižním směrem od přírodní památky je město Krnov a vydáme-li se od přírodní památky do ostatních tří světových stran, dorazíme vždy k hranici s Polskem.

Příroda

Přírodní památku Staré hliniště tvoří vodní jezírka v jámě bývalého hliniště, která má terasovitý tvar. V okolí vodních ploch se vyskytují chráněné druhy obojživelníků a plazů a na několika místech můžeme pozorovat nový vývoj vegetace, který probíhá spontánně. Na členitém terénu přírodní památky se vyskytují různá stadia růstu vegetace.

Rostliny

Těžba cihlářské hlíny v této lokalitě byla ukončena v padesátých letech 20. století. Po skončení těžby tu začaly růst bříza bělokorá a topol osika a ve vlhčích místech lokality pak olše lepkavá a vrba jíva. V místech které je ve slunečním stínu se daří vzácným druhům rostlin a to vemeníku dvoulistému a lilii zlatohlávku. V blízkosti vody můžeme vidět kosatec žlutý a na louce prstnatec listenatý a okrotice bílá.

Kosatec Žlutý

Živočichové

Z obojživelníků tu můžeme pozorovat čolka obecného, velkého a horského, ropuchu zelenou a obecnou, kuňku žlutobřichou a obecnou a rosničku zelenou. Z plazů se ve zdejší lokalitě vyskytují užovka obojková, zmije obecná a ještěrka obecná.

Mlok Skvrnitý

Rozloha

Tato oblast je chráněna jako přírodní památka od roku 1989 a zaujímá rozlohu 4,39 hektarů. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 332 až 336 metrů. Od železniční stanice Krnov se vydáme po modré turistické značce severním směrem. V místech kde turistickou trasu křižuje železniční trať opustíme značku a vydáme se poděl kolejí jihozápadním směrem. Po několika málo metrech dojdeme k bývalé oblasti hliniště a dnes k přírodní památce Staré hliniště. Po prohlídce přírodní památky se vrátíme stejnou trasou do Krnova a vydáme-li se od železniční stanice po modré značce západním směrem dojdeme kolem Kosteleckého vrchu ( 472 m.n.m.) k Sanatoriu. Odtud půjdeme dále po modré severním směrem na vrchol kopce Vyhlídka ( 552 m.n.m.), kde je vybudovaná rozhledna. Zpět do Krnova půjdeme opět přes rozcestí u Sanatoria a dále se vydáme po zelené značce východním směrem zpět k železniční stanici Krnov. Katastrální území:Krnov Horní Předměstí Výměra: 4,39 ha Nadmořská výška: 332 až 336 m Vyhlášeno: 1989

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 6.613', E 17° 41.660'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:554719549
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz