česky <<< >>>

Krnov

X - Renesanční domy

Tyto domy se nachází na dnešním Zámeckém náměstí a Hobzíkově ulici. Pocházejí z 2. pol. 16. století a jsou převážně renesančního charakteru, některé jsou upraveny barokně a empírově, ostatní klasicistně. Značné úpravy se na domech provedly v 2. polovině 20. století.

Domy nejbohatších krnovských měšťanů byly soustředěny v samém centru města. Typickým prvkem těchto domů byly tzv. mázhauzy – síně hned za vstupem, kde si měšťané zřizovali dílny apod. V domech právovárečných měšťanů bydleli sládci. Pivo se nevařilo každý den. Byly určené dny v týdnu k vaření a k prodávání piva pouze ve vlastních domech. Výčep piva po staletí probíhal právě v mázhauzech. S právem výčepu piva užívali právováreční měšťané i právo šenkovat víno. Dům, v němž bylo pivo a víno prodáváno, byl označen měšťanským řetězem připevněným na dveře vedoucí do mázhauzu. S právem šenkovat víno bylo zase spojeno i právo provozovat hudbu, kterou provozoval městský pištec se svými hudebníky – profesionály. Časem však přibývalo stížností na kvalitu piva ze strany krnovských obyvatel a tak majitelé šenků lákali hosty k návštěvě různými atrakcemi. Na přelomu 18. a 19. stol. nevalné pivo odlákalo návštěvníky šenků do nově postavených lázní u řeky Opavy, nazvaných Benátky díky pramenu železité minerální vody, která zde vyvěrala. Tato silná konkurence dovedla šenkýře až k tomu, že jednou přes noc minerální pramen definitivně zasypali. Časem se sládci dohodli, že se spojí dohromady a tak vznikl v Krnově první pivovar. V měšťanských domech kromě právovárečných měšťanů bydleli také pekaři, soukeníci, masaři, lazebníci i purkmistr a páni konšelé. Pod podloubím se prodávala například sůl.

Co je velice zajímavé, že tyto 400 let staré domy přežily všechny krnovské požáry, války i bourání města po 2. světové válce a zachovaly se dodnes.

pohled na renesanční domy Krnov

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 522,096.000', E 17° 428,129.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:554719549
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz