česky <<<

CHKO Beskydy

Staré hamry

Historie obce sahá do roku 1640, kdy zde byly založeny první železárny (hamry). Později začaly v okolí vznikat další železárny a zdejší osadě se začalo říkat Staré Hamry.

Dnes je to obec s největším množstvím chráněných území v celé CHKO Beskydy.

Skoro 90% území obce pokrývá les. Většinou to jsou nepůvodní smrkové porosty, ale najdou se tu i velice cenné zbytky původního lesa. Proto je z 6 chráněných území, které najdete ve Starých Hamrech, 5 lesních rezervací.

V masivu hory Smrk se nachází 3 přírodní rezervace – Smrk, Malý Smrk a Studenčany. Všechny jsou chráněné hlavě kvůli zbytkům přirozeného lesa. Lesy na Smrku jsou také jedním z mála míst v Beskydech, kde ještě žije vzácný a plachý tetřev. Vyhovují mu staré mezernaté porosty s jehličnany s podrostem keřů.

tetrev

U chalup ještě často rostou staré lípy nebo jasany, které měly chránit před bleskem. Staleté tisy tu ale najdete už jen na třech samotách. Před osídlením hor byly hojně rozšířené, ale díky ceněnému dřevu z Beskyd skoro vymizely.

tis-klubova

Přírodní památka Podgrúň chrání rašelinnou louku, jakých kdysi bývalo v Beskydech hodně. V Beskydech je dnes jen velmi málo skutečných rašelinišť. Většina z nich byla právě v místech, které byly zatopeny přehradou. Ale v údolí Velkého potoka a Černé Ostravice jich ještě stále několik je. Rostou zde velice vzácné rostliny, třeba ďáblík bahenní.

podgrun

Výstavba přehrady Šance, dokončené v roce 1970, byla velkým zásahem do krajiny i do života lidí. Vodní nádrž má sypanou kamennou hráz 65 m vysokou a 342 m dlouhou. Přehradní jezero má rozlohu 333,5 ha a dosahuje hloubky až 62,5 m. Název přehrada získala podle zbytků opevnění na vrchu jižně od přehradní zdi. Pod vodou přehradní nádrže zmizela nejen část obce Staré Hamry a železniční trať z Ostravice na Bílou, ale i historická hranice mezi Moravou a Slezskem. Vodní nádrž Šance zásobuje pitnou vodou části Ostravy a okolí.

V obci najdete pomník Maryčky Magdonové, hrdinky slavné básně Petra Bezruče, který zde v okolí často pobýval.

Ochrana přírody Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.

Užitečné informace: Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010 Stanice HS Grůň
Staré Hamry 0185
73915 Staré Hamry
tel.: 558 437 871 (jen sobota a neděle) www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 0.000', E 18° 0.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz