česky <<< >>>

Krnov

X - Židovská synagoga

Židovská synagoga

POPIS

Synagoga se nachází na nároží ulic Soukenické a Barvířské za budovou České pošty. Byla postavena roku 1871 stavitelem Ernstem Latzelem a jako jediná v Moravskoslezském kraji si uchovala původní vzhled. Délka sálu dosahuje 24 m, výška dvojvěží 22 m. Exteriér objektu je neorománský. Uvnitř převládají maurské architektonické prvky. Návštěvníka zaujmou podkovovité oblouky vyřezávaného loubí nad ženskými balkóny a hnědočerveně laděný kazetový strop. Tento styl od středověku používali tzv. sefardští Židé. Na nosných litinových sloupech jsou uchyceny rozvody plynového osvětlení, pod okny a ve stropě najdete větrací šachty. Portál pod východním průčelím je pouze dekorativním prvkem fasády, za kterým se nachází zdivo. Z vnitřní strany zde visel svatostánek(dřevěná skříň se svitky Tóry) a nad ním varhany. Na venkovním střešním soklu se tyčily kamenné desky desatera, nyní uskladněné na půdě.

STROP

HISTORIE

Krnovská synagoga přestala sloužit bohoslužbám na podzim r. 1938, kdy byly Sudety připojeny k nacistickému Německu. Krátce poté byly synagogy v okolních městech zlikvidovány, ta krnovská však byla zachráněna. Starosta města svolal radní a informoval je o tajném příkazu z Berlína, který zněl „zničit židovský templ“. Sudetoněmečtí zastupitelé pak jednomyslně schválili návrh stavitele Franze Irblicha, že nacisty podvedou. Byla vypálena obřadní síň židovského hřbitova, zatímco ze skutečné synagogy byly odstraněny symboly židovské víry a byla přeměněna na městskou tržnici. V době socializmu pak budova sloužila nejprve jako sklad, od roku 1960 jako archiv. V roce 1994 byla navrácena Federaci židovských obcí a od roku 2003 ji provozuje občanské sdružení Krnovská synagoga jako výstavní a koncertní síň. Sdružení rovněž získalo historické lavice z roku 1897, které původně sloužily v synagoze v Olomouci. Do míst v lavicích budou umístěny cedulky se jmény obětí holocaustu z Krnovska. Orientální architektura a výtečná akustika dávají kulturním pořadům v synagoze neobyčejné kouzlo.

Užitečné informace

Synagogu zpřístupňují členové občanského sdružení Krnovská synagoga.

Mgr. Petr Aharon Tesař Telefon: 736 215 447 Email: mail@krnovskasynagoga.cz Web: www.krnovskasynagoga.cz Popis činnosti: Sdružuje zájemce o judaismus a historii židovské komunity v regionu, napomáhá při obnově synagogy, organizuje kulturní, společenské, vzdělávací a osvětové akce.

Informační centrum

Adresa: Městské informační a kulturní středisko Krnov náměstí Míru 1/14 794 01, Krnov

Tel: 554 614 612 E-mail: posta@mikskrnov.cz www: http://www.infokrnov.cz

Otevírací doba: v sezóně – od 15. května do 15. září Po – Pá : 8.00 – 18.00 So : 9.00 – 13.00 Ne : 9.00 – 13.00

mimo sezónu – od 16. září do 14. května Po – Pá : 9.00 – 17.00 So : 9.00 – 13.00 Ne : zavřeno

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 5.392', E 17° 42.449'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:554719549
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz