česky <<< >>>

Krnov

X - Kostel Narození Panny Marie & klášter Minoritů

Úvod

Obě budovy tvoří jeden komplex, nacházející se v centru města Krnova. Podle tradice měl klášter vzniknout v roce 1273 za vlády českého krále Přemysla Otakara II. U středověkých měst bylo zvykem, že uvnitř hradeb bylo vymezeno místo pro klášter, ve kterém působili mniši a kněží.

Minorité

Minorité přišli do Krnova v druhé polovině 13. stol. a založili zde klášter s kostelem. Minorité, neboli Řád menších bratří, je žebravý mnišský řád založený svatým Františkem z Assisi. Rozšiřovali mezi lidi nejen víru, ale i vzdělání.

Založení kláštera a kostela

Minorité založili klášter s kostelem v druhé polovině 13. stol. Největší význam měl klášter v 15. stol., kdy zde sídlili provinciálové českopolské provincie minoritů.

Co se dělo dále

V roce 1523 koupil krnovské a hlubčické knížectví markrabí Jiří Hohenzollern z Ansbachu. S novým vládcem přišla i nová víra. Horlivý zastánce Lutherova učení dal vyhnat z panství katolické řády německých rytířů i františkánské bratry minority. V samotném kostele bylo uskladněno obilí. Klášter byl změněn ve špitál a markraběcí mincovnu. Do Krnova se minorité vrátili zřejmě v roce 1650. Na památku této události dostali nejdřív svolení k výstavbě dřevěné kaple na kopci Cvilíně. Později, v letech 1722–1728, vybudovali barokní mariánský poutní kostel. Kostel minoritů u kláštera dostal barokní vzhled, který se zachoval do dnešního dne.

Co zde můžete vidět

Roku 1950 byl klášter zrušen. Obnoven byl opět v roce 1989. Proto dnes můžete ve městě potkat minority. Nejstarší dochovanou částí je kaple kostela z jižní strany. Na této straně byl původně i klášter až později byl postaven ze severní strany kostela. Zřejmě po požáru, kdy kostel vyhořel. V interiéru kláštera i kostela se dodnes nacházejí nádherné fresky malíře Josefa Sterna z let 1765 – 1766.

Kde ho najdete

Klašter i kostel leží přímo v centru města. Pro návštěvníka je známější převážně jižní průčelí kostela ležící při hlavní ulici směřující k náměstí. Neměly by být opomíjeny však ani zbylé strany. Západní dvouvěžové průčelí, severní, kde se nacházejí budovy klášterního konventu, ani východní, kde se nacházejí bývalé klášterní zahrady.

Pohled na kostel ze zadní strany

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 5.373', E 17° 42.341'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:554719549
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz