česky <<< >>>

CHKO Beskydy

Visalaje

Důležitá křižovatka turistických tras. Můžete odsud vyrazit na Lysou horu nebo na Grúň přes Bílý kříž po naučné stezce, opačným směrem můžete vyrazit na vrchol Travný. na malém travném můžete vidět pomník partyzánů u zbytků bunkru.

Podle kroniky obce je název Visalaje cizího původu, doneseného k nám valašskou kolonizaci jako názvy Kyčera, Gruň a další. Vedly tudy pašerácké stezky z Rakousko-Uherska do Polska. Hranici v minulosti střežili portáši. Název portáši pochází snad z latinského slova porta – brána nebo z maďarského portyáz (portás), což byl strážce brány. Sbor portášů, předchůdců dnešních pohraničníků, se datuje od roku 1638, od roku 1717 byl císařem schválen „Portášský sbor“. Podle pověsti byl jeden z pašeráků chycen portáši a pro výstrahu oběšen u cesty z Lysé Hory na Bílý Kříž. Špatně pověšený oběšenec nadával (lál). Kolemjdoucí říkali, že tam visí a laje (hovorově visa laje). Odtud údajně pochází název Visalaje.

V blízkosti cesty na Lysou horu se nachází Přírodní památka Obidová. Předmětem ochrany Přírodní památky Obidová vyhlášené v roce 1991 jsou mokřadní louky. Tuto památku s rozlohou zhruba 7,3 hektaru najdeme v Moravskoslezském kraji na katastrálním území Krásná pod Lysou horou. Většina území přírodní památky o rozloze cca 7 ha leží v plochém údolí prameniště jednoho ze zdrojů Sihelského potoka v nadmořské výšce okolo 750 m n. m. Kromě běžnějších druhů rostlin, jako je přeslička lesní, violka bahenní, vrbina obecná a olše lepkavá hostí PP Obidová řadu chráněných a ohrožených rostlin. Z mokřadních orchidejí je to například kruštík bahenní a prstnatec májový, z dalších silně ohrožených rostlin pak mečík střechovitý a rosnatka okrouhlolistá. Okrajovou část této přírodní památky tvoří smilkové pastviny s jalovcem. Jsou zde příznivé podmínky pro obojživelníky jako kuňka žlutobřichá a čolek horský. V protékajícím potoce můžete najít vranku pruhoploutvou nebo kriticky ohroženého raka říčního. Území bylo zřejmě v minulosti ovlivněno pastvou dobytka a kosením.

Ochrana přírody

Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010

Stanice HS Grůň
Staré Hamry 0185
73915 Staré Hamry tel.: 558 437 871 (jen sobota a neděle)

www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 30.887', E 18° 31.192'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz