česky <<< >>>

CHKO Beskydy

Grůň

Grúň je poslední odlesněný beskydský hřeben na bývalém Těšínském panství.

Ještě před 200 lety byly kvůli chovu dobytka odlesněny velké plochy na svazích i hřebenech Beskyd. Potom ale panství začalo hory násilně zalesňovat a vyhánět jejich obyvatele do údolí, časem se pak ještě les na mnoha plochách vrátil sám. Dnes je Grúň se svými loukami a pastvinami jediným větším pozůstatkem salašnictví ve slezské části CHKO. Grúň znamená táhlý horský hřbet, který odbočuje z hlavního hřebene. S tímto značením se můžete setkat také v Polsku, na Slovensku či v Rumunsku, v oblastech, kde se na salaších chovaly ovce.

Dřevěný kostel Panny Marie, před kterým stojíte, pochází z roku 1891. Byl postaven na místě původní dřevěné kaple. Prochází tudy naučná stezka Grúň–Bílý kříž, která má 14 zastavení. Cestou do údolí Černé Ostravice uvidíte bývalý lovecký zámeček na Hartisově. Vedle něj roste několik starých tisů, které jsou v Beskydech vzácné.

Údolí Černé Ostravice

Černá Ostravice je příkladem zachovalého potoka. Díky tomu a také díky zachovalým rašeliništím, je část údolí zařazená mezi nejvzácnější území CHKO.

Rezervace Draplavý

Největší jedle v okolí Grúně rostou ve zbytku starého lesa na svazích údolí podél potoka Draplavý, který je ideálním místem pro vývoj silně ohroženého mloka.

Přírodní památka Podgrúň

Nedaleko odtud najdete rašelinnou louku, jakých bývalo v Beskydech hodně, ale dnes byste je snad počítali na prstech. Roste tu i několik chráněných druhů rostlin, jako je třeba nádherně kvetoucí mečík střechovitý.

Poledňana

Javorům se daří na prudkých kamenitých svazích Beskyd, většina takových lesů je však hospodařením už hodně změněná. V rezervaci Poledňana vedle zelené turistické trasy do údolí Řečice si můžete prohlédnout malou ukázku toho, jak takový les z javorů a buků vypadá.

Ochrana přírody

Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010

Stanice HS Grůň
Staré Hamry 0185
73915 Staré Hamry
 tel.: 558 437 871 (jen sobota a neděle)

www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 29.359', E 18° 29.310'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz