česky <<< >>>

Andělská Hora

Annenský vrch

Anensky vrch Andělská Hora – Annenský vrch, Annaberg kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Bruntál Poloha: 9 km severozápadně od Bruntálu do obce Andělská Hora a odsud můžeme pokračovat dvěma cestami na Anenský vrch ke zdevastovanému kostelu sv. Anny. http://www.andelskahora.info/

Historie a popis poutního místa: Andělská hora (dnešní Anenský vrch) byla ode dávna oblíbeným místem nedělního setkávání zejména mládeže z farnosti a jejího okolí. Původní dřevěná poutní kaple na návrší pod Anenským vrchem (861 m n. m.) byla postavena v r. 1696. Pro zvyšující se počet poutníků byl v létech 1767 – 1770 vystavěn velký a důstojný chrám z kamene. Od té doby se stalo toto poutní místo památným místem Slezska.  Přicházely zde o svátku sv. Anny tisíce poutníků z blízkého okolí i ze vzdálených míst. Josefínské reformy na čas zastavily poutě, nesměly se zde konat bohoslužby a vnitřní zařízení kostela bylo odvezeno.

Bylo dokonce nařízeno kostel strhnout a rozbořit. K vykonání rozkazu však nedošlo. Po smrti Josefa II. byla v kostele sloužena první mše sv. na svátek sv. Marka v roce 1795.  Kostel byl postupně obnovován a došlo i k úpravě okolí. V roce 1846 byl zde vystavěn dům „pro jednoho zbožného, mravně ctnostného a svobodného muže, který by měl v opatrování poutní kostel“ – tak se píše v kronice.

Jednolodní orientovaná svatyně s odsazeným presbytářem, východní a západní část kostela ukončeny zaobleně. Na jižní straně hranolovitá věž s bání a lucernou, na severní vchod. Presbytář a západní strana (u kruchty) zaklenutý,konchou, ostatní valeně do pasů.Rozmach poutí i tohoto filiálního kostela trval nepřetržitě až do padesátých let dvacátého století, kdy následkem vnějších okolností začalo toto poutní místo upadat. V roce 1970 byly poutě zakázány úplně. Statické narušení klenby a zdiva je dílem okolních šachet, kde se dříve dolovalo zlato a jiné rudy. Tomu napomáhá neobyčejná šíře chrámové lodi a úmyslné poškozování novodobými vandaly, kteří mnohé vnitřní zařízení již zničili. 

Annaberg 01.

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

Tyto informace zpracovali žáci ZŠ Andělská Hora, 6. třída – 2.skupina:

Matěj Matějka, Robert Svoboda, Tomáš Bocan, Josef Lengsfeld

GPS pozice

N 50° 4.324', E 17° 22.667'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:774750716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz