česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Děvín

Geologická stavba a geomorfologie

Geologický vývoj Pavlovských vrchů trval milióny let a sahá až do mýtické doby dinosaurů. Odborníci tento proces řadí do pěti fází.

  1. fáze – (jura-křída) probíhá na východ od dnešní Pálavy, v mělkém okraji druhohorního teplého moře. Na již existujících jílovcích a pískovcích (klentnické vrstvy) se ukládají schránky mrtvých mořských živočichů a korálů, z nichž postupně vzniká tzv. ernstbrunnský vápenec
  2. fáze – (paleogén) v hlubokých částech třetihorního moře dochází k rytmickému ukládání mocného flyšového souvrství tvořeného jílovci a pískovci
  3. fáze – (alpsko-karpatské vrásnění) flyš se dává do pohybu, putuje na západ. Vzniká základ Západních Karpat. Flyšové souvrství před sebou hrne tzv. ernstbrunnské vápence i klentnické vrstvy do prostoru dnešní Pálavy. Vápenec dosud zůstává pod zemským povrchem
  4. fáze – v okolí dochází k postupnému poklesávání zemského povrchu a vlévá se sem teplé třetihorní moře. Později dochází k poklesu i od východu a vzniká Vídeňská pánev. Pálava je místem hojného výskytu fosilií třetihorních mořských měkkýšů.
  5. fáze – (čtvrtohory) vznik spraší, zvětrávání vápenců, ukládání sedimentů, rozvoj říční sítě…

GPS pozice

N 48° 51.985', E 16° 38.502'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz