česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Děvín

Dubohabřiny severovýchodních svahů

Jsou vázané na mírnější a vlhčí svahy na rozdíl od teplomilných doubrav jihovýchodního svahu Děvína. Dlouhodobé lesní hospodaření ovlivnilo skladbu stromů, kde v současné době převládají duby zimní, habr obecný, jasan ztepilý, objevuje se jeřáb břek i jilm habrolistý.

Keřové patro je obsazeno dřínem jarním, brslenem evropským, ptačím zobem, kalinou tušalaj a řešetlákem počistivým.

Brzo na jaře se bylinné patro vybarví bohatým jarním aspektem. Tvoří jej dobře známá sněženka podsněžník, orsej jarní, dymnivka dutá, jaterník podléška, sasanka pryskyřníkovitá a další. V následujícím období můžeme postupně obdivovat prvosenku jarní, áron východní, lilii zlatohlavou, různé druhy zvonků. K zajímavostem určitě patří hnědavá dužinatá vstavačovitá orchidej hlístník hnízdák.

áron východní

Les poskytuje útočiště mnoha druhům ptáků, drobným savcům včetně netopýrů, ale i množství bezobratlých živočichů. V těchto částech Děvína můžete zahlédnout stádo muflonů, které zde přebývá i po zrušení zdejší obory.

majka fialová

GPS pozice

N 48° 52.692', E 16° 39.491'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz