česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Děvín

Teplomilné doubravy

se rozprostírají na jižních a jihovýchodních svazích Děvína. Určující jsou zde extrémní klimatické a půdní podmínky. Vzhled i výskyt druhů silně ovlivňuje intenzivní sluneční záření a nedostatek vláhy.

Rozhraní teplomilných doubrav, skalní stepi a suchých trávníků nazýváme lesostep. Stromové i keřové patro jsou řídké, převládají zde duby šípáky, lípy velkolisté, z keřů dřín jarní, mahalebka obecná, ptačí zob či řešetlák počistivý.

Bylinné patro pak tvoří čistec přímý, šalvěj luční, tolita lékařská nebo intenzivně vonící třemdava bílá, kakost krvavý i večernice lesní. Mezi nejznámější druhy můžeme směle zařadit brzo na jaře kvetoucí hlaváček jarní.

V květnu zde můžeme zahlédnout poletovat kriticky ohroženého jasoně dymnivkového, na přelomu května a června zas největšího brouka Evropy, roháče obecného, ve večerních hodinách netopýra velkouchého. Území lesostepí taktéž poskytuje hojnost potravy i hnízdních příležitostí pro mnoho drobných pěvců, např. ťuhýka obecného, pěnici vlašskou nebo bramborníčka černohlavého.

Krajník pižmový

Zlatohlávek zlatý

GPS pozice

N 48° 51.907', E 16° 39.197'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz